Masterminden zoals Napoleon Hill
24 januari 2021 

Masterminden zoals Napoleon Hill

Wat kan masterminden voor jou betekenen?

Je moet belangrijke beslissingen maken. Je hebt talloze ideeën, maar welke is het meest waardevol of het belangrijkste om nu mee aan de slag te gaan? De uitwerking heeft ook nog zoveel voeten in de aarde. Waar te beginnen? Je staat er alleen voor. Niemand om mee te sparren over je ideeën en dromen en hoe deze te verwezenlijken. Had je maar een groep ‘like-minded’ ondernemers om je heen, die je helpen om een strategie voor de groei van je bedrijf te bepalen. Een consultant kan zeker helpen, maar kost meestal handen vol geld. Dat gaat je wat te ver. Maar ondertussen verzanden je ideeën. Er komt niet echt iets van terecht. Trainingen volgen is ontzettend goed en waardevol, maar het geleerde in de praktijk toepassen echt niet gemakkelijk. Je weet dat je onzekerheid je groei en implementatie belemmert. Hoe verhelderend zou het zijn om te brainstormen met andere ondernemers die in ongeveer dezelfde fase zitten?

Een mastermind groep helpt bij ontwikkelen van bestaande of nieuwe producten, nieuwe diensten, het bepalen van doelgroep of uitbreiden daarvan, het bepalen van de strategie, het opzetten van een plan van aanpak en stimuleert je tot de uitvoering ervan. Ook management en teamissues worden besproken en begeleid.

Het verhaal van Napoleon Hill

Het verhaal gaat dat Napoleon Hill de grootste en rijkste ondernemers van Amerika interviewde om te achterhalen wat de sleutel voor hun succes was.
De belangrijkste schakel zou zijn het bij elkaar komen en overleggen en inspireren van elkaar. Het leren van elkaars fouten en goede voorbeeld.
Het zou hem verboden zijn om dit ‘geheim’ te delen.

Napoleon Hill zei 80 jaar geleden in zijn boek ‘Think and Grow Rich’: “Waar twee of meer mensen actief betrokken worden bij het streven naar een bepaald doel met een positieve mindset, wordt een onverslaanbare kracht gevormd”.

Of het waar is of niet, feit is dat op regelmatige basis bijeenkomen met mensen die dezelfde doelen nastreven, helpt om focus te houden en voortuitgang te boeken. Het is geen geheim dat we samen meer leren dan alleen!

Masterminden en Napoleon Hill Think and Grow Richt

Samen bereik je je doelen sneller en behaal je meer succes

Masterminden is voor mensen met ambitie. Je komt in contact met gelijkgestemden, die je anders moeizamer vindt.  Jezelf omringen met de juiste mensen is van onschatbare waarde, maar dit is lastig en tijdrovend. Heb je wel een groep mensen, maar is het lastig om ze bij elkaar te houden? Een groep zonder een duidelijke leiding en organisator zal snel uit elkaar vallen. Juist door een professionele begeleiding blijft het steeds mogelijk nieuwe input en ideeën te genereren. Als onderdeel van onze community ervaar je hoe waardevol het is om kennis, ervaring en netwerk uit te wisselen met gelijkgestemden en op die manier sneller je doelen te bereiken en meer succes te behalen.

Een Mastermind groep bestaat uit mensen met gedeelde doelen en ambities. De leden helpen elkaar bij het verwezenlijken hiervan. Ze geven elkaar ondersteuning op zowel persoonlijk als zakelijk vlak:

  • door het stellen  van doelen
  • door het opstellen van een strategie en plan van aanpak
  • door het geven van feedback op de uitvoering
  • door elkaar verantwoordelijk te houden
  • door hun gezamenlijke kennis, ervaringen en netwerk te delen.
  • door het uitwisselen van inspiratie, ideeën en kennis.

Tijdens de mastermind meeting bespreek je dus je doelen, je strategie, je plan van aanpak en je voortgang daarop. Door de regelmaat stimuleer en motiveer je jezelf om je te verbeteren en gefocused te blijven op datgene wat je wilt bereiken. De verzameling van kennis, ervaring, netwerk, energie en ondersteuning van een groep geven je ontwikkeling, motivatie en successen een enorme boost!

Wat staat er op de agenda van een Mastermind Meeting

In de Mastermind groep werk je met een vaste agenda. Deze bestaat uit:

  • een rondje doelen en voortgang bespreken,
  • brainstormen over oplossingen voor problemen die je tegenkomt bij de uitvoering.
  • het helemaal doorlichten van het bedrijf van één van de deelnemers

De begeleider brengt ook een thema in dat besproken wordt. Je gaat dan na in hoeverre dit voor jouw bedrijf speelt, wat de mogelijkheden ervan zijn en hoe je dit zou kunnen toepassen.

Wat breng je zelf in?

De mastermind groep kan jou het beste advies geven als jij eerlijk en open bent over de situatie, waarover je inzicht zoekt.  Geef aan wat je hebt geprobeerd, wat wel en niet werkte, welke strategieën je al hebt bedacht en al dan niet tot uitvoering hebt gebracht.

Het is belangrijk om open te staan voor de ideeën en adviezen van andere ondernemers. In het bedrijvenrondje geven alle deelnemers de ondernemer adviezen en ideeën.
De adviezen die ze geven zijn gebaseerd op de dingen die ze zelf toepassen of waarvan ze weten dat het heel goed kan gaan werken. Als een idee of advies jou echt niet aanspreekt omdat het niet bij je past, geef het dan aan. Wees dan wel concreet over wat je niet aanspreekt. Je kunt dan samen met de groep ondernemers gaan brainstormen over hoe de strategie aangepast kan worden naar jouw bedrijf. Vervolgens wordt een plan van aanpak gemaakt. Over de uitvoering hiervan leg je steeds verantwoording af in de volgende sessies.

Van jou wordt verwacht dat je ook met ideeën en adviezen komt voor anderen.

master mind meeting

De meerwaarde van mastermind

De grote meerwaarde van Masterminden is dat je het geleerde in de praktijk brengt. Hoe goed een training ook is, we weten allemaal dat implementeren lastig is. De mastermind groep en de buddy helpt je om daadwerkelijk stappen te zetten. Zo kun je je groei in een jaar tijd wel vervijfvoudigen! En je staat er niet alleen voor.

De mastermind groep is niet alleen een mastermindgroep, het is ook een netwerk, een doorverwijskanaal, een vriendengroep.

 

Marcel’s MasterMind Meeting

Zie je de meerwaarde hiervan in? Schroom niet om het eens uit te proberen.  Vanaf dinsdag 4 februari a.s. starten we weer een nieuwe groep op elke dinsdagochtend tussen 10.00-11.00 uur. De eerste maand kun je gratis en vrijblijvend ervaren wat het je brengt en hoe het je helpt! Bevalt het en wil je door? Dat kan in de vorm van het MasterMind Membership. Omdat we een nieuwe groep starten kan dit van 97 euro nu voor 47 euro per maand.  De eerste maand kun dus gratis meedoen en krijg je al heel veel mee, wat je direct kan toepassen!

Voor meer informatie kijk hier.

 

 

Over de schrijver
Reactie plaatsen